Hva gjør Families Together

En viktig sak

Families Together ble startet av Lill Randi og Stig Rune Skaran i 2006 for å gi skolegang til barn som bor i landsbyer langt vekke fra byen. Få steder på landsbygda har råd til å ha sin egen skole i landsbyen, og av denne grunn er det mange familier som velger å sende barna sine til byene får å gå på skole der. Barn helt ned til fireårsalderen blir sendt til byen.  Tidligere var det vanlig at barna bodde hos slektninger, men nå blir det mer og mer vanlig at barna blir sendt til barnehjem for å bo der. I Yangon er det over 200 barnehjem og 3/4 av barna har foreldre, men de har ingen kontakt med dem. Dette er en veldig trist og alvorlig situasjon som vi i Families Together gjør noe med.

Barn reiser vekk fra familiene sine for å få utdannelse i de større byene.

Vi tror at det beste stedet for barnas utvikling er i sin egen familie, selv om bosituasjonen kan være veldig vanskelig og fattig. Barna lærer mest og best når de er i en trygg familie situasjon hvor mor og far viser kjærlighet. Dette er en av flere gode grunner til å tilby utdannelse på landsbygda slik at barn kan fortsette å bo hjemme.

Etniske grupper står i fare for å miste sitt eget språk og sin egen kulturelle identitet.

Skoler overalt i Myanmar følger det burmesiske språket og offentlige lærere underviser på burmesisk. Barn som reiser vekk fra sin folkegruppe mister derfor sin etniske tilhørighet og lærer hverken å snakke, lese eller skrive sitt eget språk. Barna på landsbygda trenger å lære seg hvordan de skal vedlikeholde denne kulturelle arven de har.

Families Together har i dag 2 ansatte og 4 frivillige arbeidere i Yangon. Prosjektet gir lønninger til 36 lærere ute i 13 landsbyer. Alle lærere mottar årlig lærertrening samt undervisning om barns behov fra kvalifiserte lærere. Landsbylederne er veldig takknemlige for hvordan Families Together bidrar til landsbyenes velvære.

50 kroner kan utrette mye for ett barn.

Over 600 barn i 13 landsbyer i Chinfjellene for i dag skolegang på grunn av Families Together. For 50 kroner i måneden kan vi gi et barn i landsbyen skolegang. 50 kroner inkluderer lærerlønninger, oppfølging fra prosjektet, administrasjon, reiseutgifter for prosjektstab og årlige seminarer for lærerne.

Gi en gave til Families Together

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonFamilies Together in English